Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet.