Det vises til §§5.1 og 5.2.1.1. Statens reiseregulativ for innenlandsreiser gjelder.

For reiser utenfor riket, kan virksomhetene inngå lokal avtale med de tilsattes organisasjoner om annen godtgjørelse enn bestemt i regulativet og om særlige regler for beregningen.