4.5.2.1 Heltidsansatte

           Under

51 år:

10,0 G

           

51 år

9,5 G

           

52 år

9,0 G

           

53 år

8,5 G

           

54 år

8,0 G

           

55 år

7,5 G

           

56 år

7,0 G

           

57 år

6,5 G

           

58 år

6,0 G

           

59 år

5,5 G

           Over

59 år

5,0 G

G = grunnbeløpet i Folketrygden.

4.5.2.2 Deltidsansatte

For deltidsansatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken, dog slik at minste utbetaling er 2 G. For arbeidstakere med
32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Slik avkorting foretas ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av aml § 10-2, pkt 4.