4.3.3.1

tter 5 års sammenhengende tilsettelse ved samme teater kan danseren gis inntil 2 års permisjon uten lønn.

4.3.3.2

Teatret kan gi danseren permisjon for å opptre utenfor teatret. Slik permisjon gis uten lønn hvis fraværet varer mer enn 6 dager. Går det mindre enn 4 døgn mellom hver permisjon regnes permisjonen som ett fravær. Permisjonssøknad og svar på permisjonssøknad skal være skriftlig.

4.3.3.3

Dansere som har fått offentlig stipend har rett til permisjon med lønn i minst 1 måned.

4.3.3.4

Ved permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon får dansere på åremålskontrakt forlenget åremålet tilsvarende permisjonens lengde. Forlengelse av åremålsstillingen må skje rett etter permisjonen. Nøyaktig oppstartstidspunkt skal avklares før vedkommende går ut i permisjon. Avvik kan avtales mellom danser og arbeidsgiver.