4.1.6.1 

Det gis ferie i henhold til ferieloven

4.1.6.2 Avtalefestet ferie

Det vises til overenskomsten del A punkt 2.

4.1.6.3 Fri med lønn

Skuespillere har krav på 4 uker fri med lønn pr. år, hvorav tre uker er    kompensasjon for hjemmearbeid. En uke skal ligge mellom 15/12 og 30/04.

4.1.6.4 Avvikling

Normalt tas 6 uker sammenhengende i forbindelse med sommerferien, men det er anledning til å inngå lokal avtale om en annen disponering. Avtale om avvikling av de siste tre uker skal skje med minst en måneds varsel.