Arbeid på 1. og 17. mai kompenseres med en ekstra timelønn for hver arbeidede time.