Danser som påtar seg koreografioppdrag ved egen institusjon oppebærer i tillegg til sin danserlønn 50% av gjeldende honorar i henhold til avtalen for koreografer. Deltar danseren i prøve og/eller forestilling på egen institusjon i løpet av den tid koreografiengasjementet varer, avtales en tilleggsgodtgjørelse med bruk av B-regulativet.