3.4.5.1 For dansere som påtar seg oppgave som dansekaptein gjelder følgende:

 • Arbeidsoppgavene består i å lære koreografi og plasseringer for dansere og ensembleskuespillere i musikalske nummer, og i spilleperioden gi korreksjoner og holde overtakelsesprøver for disse. 
 • Dansekapteinen har funksjon som danser i produksjonen. 
 • Tilbud om oppgave som dansekaptein skal foreligge innen de første 10 dagene av prøveperioden med koreograf.

Danser som fungerer som dansekaptein utbetales et tillegg pr. prøve/forestilling tilsvarende B-regulativets trinn 24 dividert med 26.

3.4.5.2 For dansere som påtar seg ekstraoppgave som understudy, gjelder følgende;

 • Understudy-oppgaver skal avtales med den enkelte danser
 • Tilbud om understudy-oppgaver må foreligge de første 14. dagene av prøveperioden
 • Teatersjef, instruktør, danser og tillitsmann for forestillingen avtaler antallet prøvedager ut fra rollens vanskelighetsgrad.
 • Danseren som er understudy til hovedrolle har krav på å få spille 3 forestillinger.
 • Understudy til hovedrolle skal ha min. en gjennomgang på avsluttende prøve og/eller før overtagelse med kost/mask/lysdek/orkester.

Danser som har ekstraoppgave som understudy har krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser;

Hovedrolle:          Trinn 8 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 4.000,-)
Mindre rolle:        Trinn 6 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 3.000,-)

3.4.5.3 For dansere som påtar seg oppgave som sving gjelder følgende:

 • Sving skal kunne overta flere danseroller på kort varsel.
 • En sving kan ansettes som danser i mindre oppgave uten egen rolle.
 • Det bør ansettes sving ved større og krevende oppsetninger.  
 • Tilbud om oppgave som sving må foreligge de første 14 dagene av prøveperioden.
 • Antall danseroller svingen skal dekke inn må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Påtar danseren seg ekstraoppgaven som sving, har danseren krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssats: Trinn 9 på B-regulativet pr mnd (kr 4.500,-).

3.4.5.4

Påtar en danser seg oppgave som innhopper på kort varsel (48 timers eller kortere tids varsel) å overta en dans/rolle hun/han ikke er understudy eller sving for, skal danseren motta en ekstra godtgjøring på minimum kr. 5.500,- (11B). Ved fastsettelsen av ekstragodtgjøringens størrelse, skal det tas hensyn til dansens/rollens vanskelighetsgrad og om overtakelsen betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning for danseren. Ved overtagelse har danseren krav på å få spille minst tre forestillinger.