Ethvert tjenestefremmøte avregnes med minimum 3 timer.