3.2.1 Prøvetid

3.2.1.1 Ordinær prøvetid legges mellom kl. 10.00 og 16.00.

For dager med ett frammøte er den ordinære prøvetiden 5 timer for den enkelte skuespiller. Ved spesielt store og kompliserte oppsetninger, eller når andre forhold nødvendiggjør en utvidelse av prøvetiden, skal den enkelte skuespiller kunne prøve i seks timer på dager med ett frammøte. Det er forutsetningen at teatrets vedkommende og skuespillernes tillitsvalgte skal vise ubetinget gjensidig lojalitet og saklighet ved drøftelsen og vurderingen av behovet for utvidelse av den ordinære prøvetiden.

For skuespiller som har forestilling eller kveldsprøve samme dag skal ordinær prøvetid være kl 11.00 - 15.00. 

3.2.1.2 

Det skal kunne holdes 7 prøver á 6 timer (langprøver) i løpet av en produksjons sluttfase, også på dager med delt dagsverk. Slike prøver varsles minimum én uke i forveien.

3.2.1.3

Kveldsprøver skal avvikles mellom kl. 19.00 og 22.00. Antallet kveldsprøver begrenses til 20 pr. spilleår for den enkelte skuespiller, med mindre annet avtales lokalt.

3.2.1.4 Pauser

Prøver som varer i minst fire timer skal inkludere en pause på 20 minutter.

3.2.2

På dager med generalprøve eller prémière skal ikke en skuespiller som er med i forestillingen medvirke i annen forestilling. På slike dager skal skuespilleren ikke kunne innkalles til prøve på annen forestilling. Ordinær prøve på den forestilling som senere på dagen skal ha generalprøve eller prémière skal derimot kunne holdes dersom det er behov for det. Skuespilleren har krav på prøvefri dagen etter prémière.

3.2.3 

Det skal gis 4 prøvefrie lørdager i løpet av en normalproduksjon. Prøver på lørdager skal ikke vare lenger enn fire timer og legges mellom kl. 10.00 og 
kl. 15.00.

3.2.4 Varslingsfrister

Senest en uke før leseprøve skal det foreligge en produksjonsplan som angir rammene for den daglige prøvetid; dag-, lørdags- og langprøver, prøvefrie lørdager og solgte/lukkede forestillinger fram til premieren. Kveldsprøver skal varsles 14 dager i forveien, jf aml. § 10-3.

Tjenesteplanen for kommende kalenderuke gjøres kjent senest fredag uken før 
kl. 17. Jfr. aml § 10-3 og § 3.1.4.1.

Endringer i oppsatt tjenesteplan skal kun skje unntaksvis. 

Endringer i oppsatt tjenesteplan drøftes med tillitsvalgte eller evt. den varatillitsvalgt som er til stede på arbeidsplassen. Beskjed om endringer må gis i et personlig, individuelt varsel.

Dersom skuespilleren får beskjed om endringer i den daglige tidsramme på et senere tidspunkt enn kl. 16.00 dagen før, vil dette medføre overtidsbetaling for den tiden som strekker seg utover den oppsatte tidsrammen.