Den daglige arbeidstid legges fortrinnsvis mellom kl. 07.00 - kl. 23.00. 
Jfr. særbestemmelser for teknisk personale. Søn- og helligdager som er spilledager og 1. og 17. mai legges arbeidstiden mellom kl. 13.00 - kl. 23.00.

3.1.3.1 Særbestemmelser Norsk skuespillerforbund:

Den alminnelige arbeidstid legges mellom kl. 10.00 og 23.00 (på turné kl.24.00).
Tjenestetid pr. dag kan fordeles på flere frammøter. (Delt dagsverk)
Avbrytes arbeidet i mindre enn 2 sammenhengende timer, blir avbrytelsen å regne som løpende arbeidstid. (Sammenhengende arbeidstid)

3.1.3.1 Særbestemmelser Norske Dansekunstnere:

Den alminnelige arbeidstid legges mellom kl. 10.00 og 23.00 (på turné kl. 24.00) 
Tjenestetid pr. dag kan fordeles på flere frammøter. (Delt dagsverk)
Avbrytes arbeidet i mindre enn 2 sammenhengende timer, blir avbrytelsen å regne som løpende arbeidstid. (Sammenhengende arbeidstid).