Arbeidstakerne v/tillitsvalgte har rett til å uttale seg før ansettelse finner sted.