Oversikten viser protokoller fra de sosiale bestemmelser, de nasjonale forbundsvise deler av overenskomstene (protokoller og overenskomstdel).

De virksomhetsvise delene av overenskomstene (del B) forhandles i det enkelte helseforetak.