Tvister som nevnt i § 13 første og annet ledd kan bringes inn for Arbeidsretten. Søksmålsrett etter avtalene har bare Spekter og Unio.

Tvister som nevnt i § 13 tredje ledd kan bringes inn for Arbeidsretten av vedkommende forbund.

Søksmålsrett i anledning overenskomst som er forhandlet med en gruppe som nevnt i § 5 annet ledd, har bare Spekter og Unio, med mindre søksmålsretten ivaretas av et forbund som forplikter de forbund som deltar i gruppen.

Spekter og Unio skal varsle den annen part om søksmål fra annen tariffpart om likelydende bestemmelser.