Det skal stemmes under ett over de spesielle delene og den generelle delen. Et forslag til samlet resultat for overenskomstområdet er vedtatt når både Spekter og Unio har vedtatt det i henhold til sine vedtekter/retningslinjer.

Resultatet av avstemningen skal ikke frigis før organisasjonene har meddelt resultatet.