Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer og Unio og dens medlemmer.