Tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

  1. forhandlinger i Spekter
  2. forbunds-, forenings- eller SANs styremøter/rådsmøter, representantskapsmøter, kongresser, landsmøter og landsforeningsmøter
  3. kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon eller opplysningsorganisasjon
  4. faglige delegasjoner,                                                                        
  5. nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens kurs/konferanser for tillitsvalgte.

For punktene a, og b gis tjenestefri uten trekk i lønn. For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Forespørsler om tjenestefrihet skal rettes til ledelsen så tidlig som mulig.