Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer, og SAN og dens medlemmer.