Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer og Landsorganisasjonen i Norge (LO), representert ved LO Stat, og deres medlemmer.