Utgangspunktet for utgivelsen, er at det partene mener det er et behov for grunnleggende opplæring i hvordan samarbeidsmodellene i Norge har oppstått og hvorfor det er blitt slik det er i dag.

Heftet tar for seg den politiske utviklingen i Norge helt fra da den industrielle revolusjonen for alvor trådte inn i historien på 1800-tallet, inngåelsen av den første hovedavtalen i 1935 og hvordan samarbeidet mellom partene har utviklet seg.

Hovedavtalens betydning i utviklingen av norsk arbeidsliv er dårlig dekket i lærebøker både i videregående skole og ved universiteter og høyskoler. Hensikten med dette heftet er derfor å gi en oversikt over hovedavtalens bakgrunn, innhold og rolle i den norske arbeidslivsmodellen, med særlig referanse til partene i Spekter-området.

Heftet (PDF, 2MB) kan brukes til opplæring i hovedavtalen og kan gjerne ses i sammenheng med heftet Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte (PDF, 684KB).