Hovedavtalene ble stort sett videreført uendret, i tråd med Spekters ønske, men med enkelte mindre justeringer og presiseringer. Bratten er særlig fornøyd med at Spekter og organisasjonene er enige om å tydeliggjøre samarbeidet rundt klima, natur og miljø.

- Bærekraft er vår tids store utfordring. Derfor er det bra at vi har kommet til enighet om å tydeliggjøre at ledelsen og tillitsvalgte skal drøfte tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling, sier Bratten.

Enighet om ny innledning til Hovedavtalen

Det ble også enighet om å etablere en ny innledning til Hovedavtalen. I innledningen slås det blant annet fast at et seriøst og velfungerende arbeidsliv forutsetter samarbeid i den enkelte virksomhet, og at hovedavtalen er det viktigste verktøyet for å sikre dette samarbeidet.

Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov

Hovedavtalene består av tre deler. Del 1 regulerer forhandlingsordningen, partsforhold, tariffavtaler og fredsplikt. I del 2 er samarbeidsordningene definert, og del 3 omhandler arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalene i det norske arbeidslivet betegnes ofte som arbeidslivets grunnlov.

De nye Hovedavtalene gjelder for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025.