Tvister om forståelse av denne hovedavtale kan bringes inn for Arbeidsretten. Søksmålsrett etter avtalen har bare Spekter og Akademikerne.

Det samme gjelder søksmål i anledning annen tariffavtale med mindre søksmålsretten ivaretas av det enkelte forbund/forening.

Søksmålsrett i anledning overenskomst som er forhandlet med en gruppe som nevnt i § 5 annet ledd, har bare Spekter og Akademikerne, med mindre søksmålsretten ivaretas av et forbund/ forening som forplikter de forbund/foreninger som deltar i gruppen.

Spekter og Akademikerne skal varsle den annen part om søksmål fra annen tariffpart om likelydende bestemmelser.