Denne hovedavtalen gjelder mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og dens medlemmer og Akademikerne, her representert ved Akademikerne helse, og dens medlemmer.