Samarbeid og medvirkning i praksis

Målgruppe: HR-, linjeledere og tillitsvalgte

 • Hvordan etablere og videreutvikle et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte?
 • Kjennetegn på godt partssamarbeid
 • Øke bevisstheten rundt rollene i partssamarbeidet
 • Kommunikasjon og ansvar
 • Når samarbeidet blir vanskelig – hva da?

Kontakt
Spesialrådgiver Kari Saastad. E: kari.saastad@spekter.no 

Opprettelse av overenskomst – introduksjon

Målgruppe: HR-, linjeledere og forhandlingsutvalg

 • Formelle krav
 • Overenskomstens plass i avtaleverket
 • Forhandlingene om innhold
 • Avslutning av opprettelsen

Kontakt:
Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård. E: bjorn.skrattegard@spekter.no

Lederutvikling med fokus på arbeidsgiverrollen

Målgruppe: HR- og linjeleder
Målsetting: Gjøre ledere tryggere på handlingsrommet ved den praktiske håndteringen av personalpolitikken og i forhold til de formelle rammene, lover og avtaler. 

 • Kurset gir kort innføring i temaene som kan holdes internt for den enkelte virksomhet
 • Knyttes opp mot ledernes aktuelle problemstillinger i virksomheten
 • Leders handlingsrom overfor tillitsvalgte og medarbeidere bevisstgjøres.

Kontakt
Spesialrådgiver Kari Saastad. E: kari.saastad@spekter.no