Krig og økt beredskap. Strømkrise og dyrtid. Rentegalopp og reallønnsnedgang. Klimakrise og grønn omstilling. Kunstig intelligens og digitalt skifte. Mangel på arbeidskraft og eldrebølge. Skiftene skjer raskere, og kompleksiteten krever mye av oss alle.

På Spekterkonferansen 2023 spurte vi:

Hva slags lederskap krever vår tid? Og hvordan lede i møte med en ny tid?