Carl Bildt

Tidligere svensk statsminister i tre år fra 1991, og utenriksminister fra 2006 til 2014. Bildt var i en årrekke innvalgt i Riksdagen og var også leder av Høyres søsterparti Moderata Samlingspartiet. 1995 overtok Bildt stillingen som Høyrepresentanten for Bosnia-Hercegovina og fra 1999 til 2001 var han FNs spesialobservatør for Balkan. Bildt er en meget etterspurt foredragsholder på den internasjonale scenen.

Tonje Brenna

Tonje Brenna er arbeids- og inkluderingsminister og var fra høsten 2021 til oktober i år kunnskapsminister. Før hun tiltrådte som statsråd var hun fylkesrådsleder i Viken. Hun ble i mai i år valgt til nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Jan Christian Vestre. Brenna var i mange år aktiv i AUF og organisasjonens generalsekretær fra 2010 til 2012. Hun har også vært politisk rådgiver ved Statsministerens kontor og Justis-og beredskapsdepartementet.


Henrik Asheim

Henrik Asheim ble valgt til Høyres første nestleder i fjor og har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 2013. Etter stortingsvalget i 2001 meldte han seg inn i Unge Høyre og tok raske steg mot ledervervet både i Bærum og Akershus. Han satt i kommunestyret og fylkestinget før han som stortingsrepresentant ble medlem av Utdanningskomiteen og så leder av Finanskomiteen. I dag er han medlem av Arbeids-og sosialkomiteen. I 2021-2022 var Asheim forsknings- og høyere utdanningsminister.

Eriksen

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var statssekretær ved Statsministerens kontor og Olje- og energidepartementet da han i oktober ble utnevnt til statsråd. Fra 2010 har han hatt flere verv i  AUF/Arbeiderpartiet i Rogaland og i tillegg to år som rådgiver i næringsspørsmål for partiets stortingsgruppe. Bjelland Eriksen var i 2012-2013 sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi i Milano.


Kristin Clemet

Daglig leder i tankesmien Civita siden 2006. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og var utdannings- og forskningsminister fra 2001­ til 2005 og arbeids- og administrasjonsminister fra 1989 til 1990. Clemet var stortingsrepresentant for Høyre fra 1989 til 1993. Clemet er medlem av styret ved Universitetet i Oslo og Den Norske Nobelkomité.

Torgeir Waterhouse

Tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. Han har også jobbet i Forbrukerrådet. Waterhouse er en sentral aktør i debatten om IT-politiske spørsmål og sitter i en rekke styrer og utvalg. I dag arbeider han med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse opptrer jevnlig i mediene og er hyppig benyttet som foredragsholder.


Halvorsen

Direktør i CICERO Senter for klimaforskning siden 2014. Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009, deretter fire år som utdanningsminister. Hun ledet SV fra 1997 til 2012, representerte partiet på Stortinget fra 1989 til 2013 og var i flere år parlamentarisk leder.

Aasland

Daglig leder i miljøstiftelsen ZERO siden 2021. Hun har tidligere vært nestleder i tankesmien Agenda. Hun har også bakgrunn fra Econ, Norfund, som daglig leder i analyseselskapet Damvad, og fra Verdensbanken. Aasland har en mastergrad i økonomi og internasjonale relasjoner.


Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør i Ruter AS, en stilling han har hatt siden selskapet ble stiftet i 2008. Før dette var Jenssen konserndirektør i Posten Norge. Han satt i ekspertutvalget «Teknologi og fremtidens transportinfrastruktur», som kartla og analyserte implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Reitan Jenssen er styreleder i Spekter.

Inger Cathrine Bryne

Administrerende direktør i Helse Vest RHF siden 2020. Hun kom da fra samme stilling ved Helse Stavanger HF. Inger Cathrine Bryne er utdannet sykepleier og har en MBA fra NHH i Bergen. Fra 2004 har hun hatt en rekke lederjobber innen sykehussektoren. Bryne er nestleder i Spekters styre.


Vibeke F. Haugen

Kringkastingssjef fra 2022. Hun har arbeidet i NRK siden 1994. Før hun ble kringkastingssjef ledet Fürst Haugen NRKs Marienlystdivisjon med ansvaret for  sport, underholdning, kultur og drama, dokumenter og samfunn, samt P3 og Super. Hun har en Cand. mag. fra Universitet i Oslo og mastergrad i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Fjellheim

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helse Nord RHF fra nov. 2023. Fra 2016 har han vært politisk redaktør i Nordlys, Nord-Norges største avis. Han har tidligere jobbet i NRK, NTB og Dagbladet. Sin journalistutdanning har Fjellheim fra Høgskolen i Bodø og han er cand.mag. fra Universitetet i Tromsø. Fjellheim benyttes ofte som kommentator i riksdekkende media, med en sterk stemme for Nord-Norge.


Astrid W. Hoem

Leder i AUF siden 2020, nestleder i to år før det. Hun er fra Kristiansund og har hatt en rekke verv i AUF i by og fylke. Astrid meldte seg inn i AUF i 2009 fordi hun tror på et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle.

Ola Svenneby

Leder i Unge Høyre siden 2020, nestleder i to år før det. Han er fra Våler i Hedmark og er nå vararepresentant til Stortinget. Svenneby har hatt en rekke verv i sitt hjemfylke og meldte seg inn i Unge Høyre i 2013. Han mener en av politikernes viktigste oppgaver å skape flere jobber, og sørge for at det er orden i norsk økonomi. 


Halvor Hegtun

Journalist og forfatter, fra 1988 ansatt i Aftenposten. Har jobbet i de fleste av avisas avdelinger og ikke minst i A-magasinet. Fra 1992 til 1995 var Hegtun Aftenpostens korrespondent i Berlin. Han har særlig arbeidet med politikk, utenriksnyheter og featurestoff. Hegtun har en humoristisk og spiss penn

Bratten

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. 


Terje Svabø