Jan Christian Vestre
Næringsminister fra Arbeiderpartiet i Gahr Støre-regjeringen siden tiltredelsen i oktober i fjor. Han er utdannet jurist og har hatt flere posisjoner som rådgiver i Ap. Vestre har også innehatt vervet som styreleder for gjenreisingen av Utøya.

Henrik Asheim
Henrik Asheim har sittet på Stortinget siden 2013 og er nå medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Tidligere har han sittet i Utdanningskomiteen, ledet Finanskomiteen og mellom 2020-2021 var han Forsknings- og høyere utdanningsminister. 

Hilde Tonne
Konsernsjef i Statnett og utdannet sivilingeniør fra NTNU. Fra januar 2018 til hun tiltrådte i Statnett i mars i fjor, var hun konserndirektør for innovasjon og digitalisering i Ramboll Group. Hun har også hatt ledende stillinger i Telenor Group og i Hydro Oil & Energy. Hun er leder for styret i Norges forskningsråd.

Torbjørn Røe Isaksen
Samfunnsredaktør i E24 siden desember i fjor. Innvalg stortingsrepresentant for Telemark Høyre fra 2009 til 2017. Fra 2013 til 2018 var han kunnskapsminister, 2018 til 2020 næringsminister og 2020 til 2021 arbeids- og sosialminister. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Raymond Johansen
Byrådsleder i Oslo siden 2015. Tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015. Johansen har også vært statssekretær i Utenriksdepartementet og avdelingsdirektør i Norad. 

Snorre Valen
Politisk redaktør i nettavisa Nidaros fra 2020. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 2009 til 2017. Nestleder i SV fra 2015 til 2019. Han satt både i Sør-Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre fra 2003 til 2017.  

Karin Hindsbo
Direktør for Nasjonalmuseet fra 2017. Hun er født i Gentofte i Danmark og har sin utdannelse fra Universitet i Århus, hvor hun studerte kunst- og idéhistorie. Før hun kom til Nasjonalmuseet var hun direktør ved KODE Kunstmuseer i Bergen og fra 2012 til 2013 ved Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand.

Øystein Thøgersen
Rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH) siden 2017. Utdannet siviløkonom fra BI, med doktorgraden fra NHH i 1995. Ofte benyttet som foredragsholder med makroøkonomi og offentlig økonomi som spesialfelt. Fra 2004 til 2009 var Thøgersen medlem av hovedstyret for Norges Bank.

Håkon Haugli
Administrerende direktør i Innovasjon Norge fra 2019. Fra 2014 til 2019 hadde han samme stilling i Abelia, organisasjonen for teknologi- og kunnskapsbedrifter. Haugli er utdannet jurist og har tidligere jobbet i Gjensidige, McKinsey og ISCO Group. Haugli møtte som fast vararepresentant på Stortinget for Oslo Ap i perioden 2009 til 2013. 

Ingrid Røynesdal
Direktør i Oslo-Filharmonien fra 2013. Hun er selv musiker og studerte klaver ved Barratt Due musikkinstitutt og Norges musikkhøyskole. Hun har også en mastergrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun var fra 2009 til 2011 direktør ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Ingrid Røynesdal er nestleder i Spekters styre.

Lena N. Helli
Lena Nymo Helli er CEO i Norway Health Tech. Hun er utdannet farmasøyt, og har ledet og jobbet i flere internasjonale farmasøytiske selskap.  Helli har flere styreverv, og er blant annet blant annet styreleder i Finnmarkssykehuset HF.

Stein Olav Henrichsen
Direktør ved Munchmuseet siden 2010 og har fram til i fjor ledet byggingen av det nye museet i Bjørvika i Oslo. Før han kom til Munchmuseet var han direktør ved Bergen Nasjonale Opera. Henrichsen var i en årrekke profesjonell musiker

Rune Bjerke
Rune Bjerke har lang fartstid fra ledende stillinger i både næringslivet og politikken. Bjerke har blant annet vært finansbyråd i Oslo kommune, personlig rådgiver i Olje- og Energidepartementet, konsernsjef i Scancem International og konsernsjef i Hafslund ASA. Rune Bjerke var konsernsjef i DNB fra 2007 til 2019.  

Einar Lie
Sosialøkonom og professor i historie ved Universitetet i Oslo. Aktiv samfunnsdebattant og skribent. Lie har skrevet en rekke vitenskapelige publikasjoner og bøker, ikke minst om økonomisk politikk, også i et historisk perspektiv.  

Bernt R. Jenssen
Bernt Reitan Jenssen er administrerende direktør i Ruter AS
og styreleder i Spekter. Han har økonomiutdannelse fra BI, og har tidligere blant annet vært administrerende direktør i AS Oslo Sporveier, og konserndirektør i
Posten Norge.

Anne-Kari Bratten
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.