Rehabilitering handler i første rekke om pasienten og pasientens beste. Men samfunnet og velferdsstaten får også gevinster, i form av økt deltakelse i yrkesliv og utdanning, eller reduserte kostnader til behandling og omsorg i andre deler av helsetjenesten.

Gode rehabiliteringstjenester gir slik viktige bidrag til helsetjenestens og velferdsstatens bærekraft. Som rapporten viser, er det likevel et problem at dokumentasjonen av samfunnsøkonomisk verdi er mangelfull. Mer forskning og bedre dokumentasjon må til, og på møtet spør vi:

  • Hva skal til for å utløse potensialet rehabilitering representerer for helsetjenesten og velferdsstaten?
  • Risikerer rehabilitering å bli politisk nedprioritert som følge av manglende dokumentasjon og svakt beslutningsgrunnlag?

Meld deg på i dag og følg møtet som Arbeidsgiverforeningen Spekter arrangerer i samarbeid med Sunnaas sykehus HF og Oslo Economics, der representanter fra fag og politikk diskuterer temaet.

Du vil møte Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder i Helse- og omsorgskomiteen - Tellef Inge Mørland (AP), Helse- og omsorgskomiteen - Heidi Nordby Lunde (H), Arbeids- og sosialkomiteen - Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag - Svein Kostveit, direktør i rehabiliteringssenteret i Rauland (AiR) - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet - Frank Becker, klinikkoverlege på Sunnaas sykehus HF - Erik Magnus Sæther, samfunnsøkonom i Oslo Economics og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Ordstyrer er Håkon Haugsbø.