Hovedspørsmålet som ble stilt var: Er dette en god plan for mer verdiskaping og bærekraft for pengene i samferdselssektoren?

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten presenterte Spekters syn på forslagene og tiltakene i rapporten.

Tone Wille, konsernsjef i Posten og leder for Spekters Sektorråd Samferdsel kommenterte forslaget sett fra en stor transportbrukers synspunkt.

Samferdselspolitikerne Helge Orten (H)Bård Hoksrud (Frp)Sverre Myrli (Ap) og Bengt Fasteraune (Sp) kommenterte forslaget og den kommende stortingsbehandlingen.

Webinaret ble avsluttet med en politisk analyse fra kommentator og partner i Kruse Larsen, Bjarne Håkon Hanssen.

Programleder var Håkon Haugsbø.