Utvikling av kompetanse er avgjørende for at virksomhetene kan møte omstillinger og være konkurransedyktige i et arbeidsliv i stadig endring. Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan kompetanseutvikling i virksomhetene skjer og hva som utløser gode læreprosesser.

Dette er bakgrunnen for at Spekter engasjerte NIFU for å gjøre en kartlegging av hvordan noen av medlemmene jobber med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling og hvordan vi sammen kan styrke de ulike aktørenes roller og ansvar i dette arbeidet. 

Program:

  • Innledning ved Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter
  • Presentasjon av kartleggingen ved Dorothy Sutherland Olsen og Lina Ingeborgrud fra NIFU
  • Kommentar fra leder for Kompetansebehovsutvalget, Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  • Kommentarer fra representanter fra Spekters medlemsvirksomheter
    • NRK ved Olav Hypher, direktør for organisasjonsdivisjonen
    • Statnett SF ved Thor Johansen, direktør arbeidsliv

 Webinaret vil bli ledet av Olav Wendelbo Kvam, fagdirektør i Spekter

Spørsmål om webinaret kan rettes til: konferanse@spekter.no.