15. februar la Regjeringen fram Perspektivmeldingen og budskapet er klart:

Vi må jobbe mer og smartere. Det må skapes flere arbeidsplasser i privat sektor for å møte eldrebølgen og for å kunne finansiere det grønne skiftet.

På frokostmøtet gir Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten sin vurdering av meldingen. Svarer den på vår tids utfordringer? På møtet presenterer Spekter sitt posisjonsdokument og Menon Economics vil legge fram rapporten «Veier til bærekraftig verdiskapning og velferd,» om hovedutfordringene for nasjonen fram mot 2040 - som er utarbeidet på oppdrag av Spekter. De viktigste konklusjonene blir presentert av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, assosiert partner i Menon.

Statsministerkandidatene:
Hva skiller statsministerkandidatene i synet på våre langsiktige utfordringer og Perspektivmeldingen? Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre vil komme med sine betraktninger.

Analyse:
VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen og politisk redaktør i DN Frithjof Jacobsen oppsummerer.