Opptaket til "Lønnsoppgjøret 2024" v/Stein Gjerding og Kristoffer Fosse Hanssen kan sees på medlemssidene (krever innlogging).

Opprinnelig omtale av arrangementet:

På Spekters Vinterkonferanse 2024 setter vi vårens lønnsoppgjør og andre aktuelle temaer knyttet til arbeidslivet på dagsorden.

Partenes inntektspolitiske ansvar og frontfagsmodellen er tema i innledninger fra Forskningsstiftelsen Fafo ved seniorforsker Åsmund Aarup Seip og daglig leder Tone Fløtten, samt økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO. Holden har ledet arbeidet i det regjeringsoppnevnte frontfagsmodellutvalget (Holden 4), som nylig avga sin rapport. Frontfagsmodellen og praktiseringen av denne vil også være tema i en samtale mellom forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby, Unio, nestleder Lise Olsen, LO Stat og utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Spekter. Samtalen ledes av Terje Svabø.

Teknologirådgiver Eirik Solheim, NRKbeta, presenterer muligheter og utfordringer med kunstig intelligens (KI) og hvordan dette vil påvirke arbeidslivet. Stabsleder for kringkastingssjefens kontor i NRK/forfatter Hege Duckert vil snakke om to hundre års kvinnehistorie, og førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken ved Høgskolen i Innlandet vil snakke om beredskap i en utrygg tid og hvordan virksomhetene kan redusere og håndtere sårbarheter med kompetansebygging.

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten innleder om aktuell arbeidslivstematikk, mens fagsjef Mårten Faret Brandsnes og spesialrådgiver/advokat Astrid Olsen vil orientere om aktuelle problemstillinger knyttet til arbeidsrettsfeltet. Det blir parallelle sesjoner, der pensjon ogarbeidsgiverpolitiske spørsmål blir tema for alle, med unntak av deltakere fra sykehus, som samles for en gjennomgang før hovedoppgjøret i regi av forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård og fagsjef Marte Båtstrand. Tradisjon tro vil sjeføkonom/direktør Stein Gjerding og fungerende analysesjef Kristoffer Fosse Hanssen i Spekter presentere de økonomiske utsiktene fremover og hva som kan møte oss i det kommende hovedoppgjøret.

Vinterkonferansen på Sundvolden er en tradisjonsrik og populær møteplass for Spekters medlemmer. Her blir det rikelig anledning til å treffe kolleger i andre Spekter-virksomheter og medarbeiderne i Spekters administrasjon.

Velkommen til Vinterkonferansen 2024!

Last ned programmet her: Program Vinterkonferansen 2024 (PDF, 69KB)

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no