Tid: Torsdag 10. mars kl.11:00 til fredag 11. mars kl. 13:00

Sted: Sundvolden Hotel

 

Blant årets eksterne innledere er:

 • Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
 • Henrik Aasheim, stortingsrepresentant, Høyre
 • Tuva Moflag, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Camilla Tepfers, partner og fremtidsforsker, InFuture
 • Helle Hedegaard Hein, selvstendig forsker og forfatter
 • Tor Olav Carlsen, senior associate, BAHR
   

I tillegg vil følgende fra Spekters administrasjon innlede:

 • Anne-Kari Bratten, administrerende direktør
 • Stein Gjerding, sjeføkonom
 • Ranjit Kaur, analysesjef
 • Flere av Spekters medarbeidere vil innlede under parallellsesjonene
   

Program:

Torsdag 10. mars:


11.00-11.30 Åpning v/Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter

11.30-12.30 Lunsj

12.30-14.30 Parallellsesjoner

For sykehusene (overenskomstområde 10 og 13):

 • Lønnsoppgjøret 2022 v/Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter
 • Orientering om Helsepersonellkommisjonen v/Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Spekter
 • IA Bransjeprogram, v/Cecilie Aronsen Opdan, programleder sykehus og Mette Kristin Jørgensen, spesialrådgiver, Spekter/IA Bransjeprogram

For øvrige virksomheter:

 • Hovedavtalen og samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, herunder tema bærekraft v/Astrid Driva Rødsand, spesialrådgiver, Spekter
 • Tariffavtalens legale avgrensning v/Tor Olav Carlsen, senior associate, BAHR
 • Reise- og arbeidstid, v/Emily Sandnes, spesialrådgiver/advokat og Mona Mjøen McKiernan, spesialrådgiver/advokat, Spekter

14.30-14.45 Pause

14.45-16.20 Fremtidens kompetansebehov, Camilla Tepfers, partner og fremtidsforsker, InFuture

16.20-16.50 Pause

16.50-17.20 Arbeidslivspolitiske utfordringer v/Tuva Moflag, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

17.20-17.50 Arbeidslivspolitiske utfordringer v/Henrik Asheim, stortingsrepresentant, Høyre

18.00 Programslutt for dagen

19.30 Aperitiff og middag
 

Fredag 11. mars:


9.00-9.35 Samtale med Peggy Hessen Følsvik, LO-leder

9.40-10.40 Primadonnaledelse v/Helle H. Hein, selvstendig forsker og forfatter

10.45-11.10 Pause og utsjekk

11.10-12.00 Hovedoppgjøret 2022 v/Stein Gjerding, sjeføkonom og Ranjit Kaur, analysesjef, Spekter

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Avreise

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no

Vi gjør oppmerksom på at konferansen er forbeholdt Spekters medlemmer.