Vår erfaring er at for disse sakene gjenstår det mye for å sortere hva som er varsling og ikke. Finne egnede metoder for å undersøke varselet og iverksette tiltak som gjør at virksomheten og de involverte kan legge saken bak seg og gå videre.

Spekter, Littler og AFF inviterer til en workshop til å utforske varslingens dilemmaer. Her lover vi ikke klare og enkle svar på vanskelige spørsmål, men vi inviterer til en dugnad hvor vi vil dele vår erfaring og håper du vil bidra med din. Målet er å utforske hvilket handlingsrom virksomheter har for å håndtere krevende varslingssaker.

Målgruppe er ledere og ansatte i HR funksjoner.

Om Gnist:

Gnist er en temauke med ledelse i fokus. Emne for årets uke er «Ledergrupper». Under Gnist inviterer Norges ledende fagmiljøer til dialog og kunnskapsdeling rundt ledergruppers kraft, samspill og evne til videreutvikling.

Gnist har som ambisjon å være Norges viktigste møteplass for ledelsesfaget. Temauken består av en serie fysiske og digitale foredrag, debatter og workshops. Her kan du velge hva du ønsker å delta på helt etter egen interesse. Alle aktiviteter er gratis.

Gnist