Hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden og Spekter inviterte til konferansen Teknologi og arbeidsliv på Hotel Bristol i Oslo.

Du møtte:
Ylva Marrable, seksjonssjef seksjon for private tjenester i Datatilsynet, Pål Molander, direktør ved STAMI, Hans Yngvar Torvatn, konstituert forskningssjef ved Sintef Digital, Lise Olsen, nestleder LO Stat, Birgithe Hellerud, leder SAN, Dag Bjørnar Jonsrud, avdelingsleder forhandling og organisasjon YS, Hilde Myhren, medisinsk direktør Oslo Universitetssykehus, Erik Høiskar, overlege og tillitsvalgt Oslo Universitetssykehus, Anne-Kari Bratten, administrerende direktør Spekter, Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør Spekter og Yrja Oftedahl, programleder.