To av tre toppledere i Spekters medlemsvirksomheter oppgir at endringsmotstand og forventninger om å vente med å ta beslutninger til alle interessenter er enige, konsensuspress, som begrensende for utviklingen av virksomheten. Handlingsrommet for effektiv drift og omstilling oppleves smalere for ledere i helseforetakene enn for ledere i andre statseide virksomheter (Høyskolen Kristiania, 2023, for Spekter). Den offentlige debatten om utvikling av helsetjenesten kan ikke akkurat sies å gjenspeile det massive omstillingsbehovet.

På Spekters sykehuskonferanse spurte vi: Hva kan innbyggerne forvente av sykehusene framover? Hvilke forventninger vil være mulig å innfri, og hva vil det kreve av omstilling, samarbeid og lederskap?

På konferansen møtte du statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet, leder av helse- og omsorgskomitéen, to tidligere helseministere, representanter fra brukerne, sentrale fagforeningsledere, sykehusledere som har stått og står i omstillingsprosesser, representanter fra media og akademia.

Du møtte blant andre:

Karl Kristian Bekeng

Karl Kristian Bekeng
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet. Bekeng har hatt flere politiske verv i Arbeiderpartiet, og har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Tone W. Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen
Leder av helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Innvalgt på Stortinget siden 2013 som representant for Akershus Høyre. I forrige periode var hun stortingspresident. 

Bent Høie

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister fra 2013 til 2021 og stortingsrepresentant for Rogaland Høyre fra 2000 til 2021. Statsforvalter i Rogaland fra 2021. 

Trine Eilertsen

Trine Eilertsen
Sjefredaktør i Aftenposten siden 2020. Hun har også vært sjefredaktør i Bergens Tidende og blant annet politisk kommentator i NRK. 

Øyvind Bakke

Øyvind Bakke
Tidligere administrerende direktør Helse Møre og Romsdal HF. Han ble i fjor kåret til årets helseleder. Påtroppende administrerende direktør i Sykehuset Vestfold HF.  

Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen
Tidligere helse- og omsorgsminister. Han har også vært arbeids- og inkluderingsminister og landbruksminister. Nå partner i Kruse Larsen.  

Håvard Selby

Håvard Selby Ebbestad
Administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium siden 2010. Han har tidligere vært administrerende direktør i flere legemiddelfirmaer.

Nina T. Grønvold

Nina Tangnæs Grønvold
Kommunedirektør i Fredrikstad kommune de siste fem årene.  

Ingrid Stenstadvold Ross

Ingrid Stenstadvold Ross
Generalsekretær i Kreftforeningen siden 2020. Hun har jobbet i frivillig sektor i hele sitt yrkesliv, blant annet i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Hørselshemmedes landsforbund.

Knut Georg Hartviksen

Knut Georg Hartviksen
Leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord siden 2018 og brukerrepresentant i Beslutningsforum for Nye metoder. 

Inger Cathrine Bryne

Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør Helse Vest RHF siden 2020. Tidligere blant annet administrerende direktør ved Helse Stavanger HF. Bryne er nestleder i Spekters styre.

Marit Lind

Marit Lind
Administrerende direktør Helse Nord RHF fra i fjor, og konstituert i stillingen fra 2022. Hun kom fra stillingen som viseadministrerende direktør ved UNN HF.  

Terje Rootwelt

Terje Rootwelt
Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF siden 2021. Tidligere blant annet klinikksjef for Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.  

Stig Slørdahl

Stig Slørdahl
Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF siden 2015. Tidligere blant annet dekan ved Det medisinske fakultet NTNU.  

Tone Ikdahl

Tone Ikdahl
Administrerende direktør ved Lovisenberg diakonale sykehus siden 2017. Tidligere viseadministrerende direktør ved Ahus HF.

Helle  Schøyen

Helle ​Schøyen
Administrerende direktør i Helse Stavanger HF fra 2020. Tidligere klinikksjef for klinikk psykisk helsevern voksne ved samme helseforetak.

Øystein Mæland

Øystein Mæland
Administrerende direktør ved Ahus HF fra 2014 . Tidligere klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS HF. Mæland har også vært politidirektør. Han sitter i Spekters styre.

Ole Hope

Ole Hope
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF siden 2023. Tidligere prosjektdirektør ved Helgelandssykehuset HF og Helse Bergen HF.   

Jan Frich

Jan Frich
Administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus fra i fjor. Tidligere områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet, og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Ketil Raknes

Ketil Raknes
Høyskolelektor og instituttleder Høyskolen Kristiania. Forfatter av bok «Jakta på makta» sammen med Bård Vegar Solhjell, skribent, tidligere statssekretær for SV i Miljøverndepartementet. 

Mette Nord

Mette Nord
Forbundsleder i Fagforbundet siden 2013. Hun har vært statssekretær ved Statsministerens kontor og sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund siden 2019. Hun har nå permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Anne-Karin Rime

Anne-Karin Rime
President i Den norske legeforening siden 2021. Hun er tidligere leder av Norsk overlegeforening.

Trond Ellefsen

Trond Ellefsen
Forbundsleder i Delta siden 2022. Han var nestleder i organisasjonen fra 2018.

 Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Terje Svabø

Terje Svabø
Programleder.

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no