Arbeidsgiverforeningen Spekter inviterer til Sykehuskonferansen 2024, om hva som skal til for at vi som samfunn skal lykkes med:

  • Bemanning- og kompetanseutfordringene
  • Struktur og funksjonsfordeling
  • Innovasjon og teknologi som fremmer bærekraftige løsninger
  • Samhandling mellom helseforetakene, med kommunene og andre aktører i helsetjenesten
  • Politisk oppslutning om helsepolitiske hovedprioriteringer for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet

Program kommer – du vil blant annet møte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Sykehuskonferansen finner sted på Hotel Bristol i Oslo sentrum. NB ny dato: torsdag 4. april 2024, kl 1100 - 1630. Meld deg på allerede i dag!

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no