Under frokostmøtet stilte vi blant annet følgende spørsmål:

  • Hvorfor gikk det som det gjorde?
  • Blir det nye politiske prioriteringer i by og bygd?
  • Hva betyr egentlig resultatet for stortingsvalget i 2025?
  • Og hvordan vil valgresultatet påvirke Spekters medlemmer?

Du møtte Johannes Bergh, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Trine Skei Grande, rådgiver i Footprint, Sigbjørn Aanes, partner i First House, Robert Steen, tidligere byråd i Oslo, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisa, Eirik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Møteleder var Terje Svabø.