Du møtte blant andre: 

  • Næringsminister, Jan Christian Vestre
  • Professor emeritus, Tom Colbjørnsen
  • Styremedlem i flere virksomheter, Åsne Havnelid
  • Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss
  • Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten

På frokostmøtet spurte vi:

  • Hva betyr det for virksomhetenes rammebetingelser og ledernes handlingsrom at regjeringen vil bruke det statlige eierskapet mer aktivt?
  • Hvordan påvirker staten de statlig eide eller deleide virksomhetenes arbeid med bærekraft gjennom forventningsbasert eierstyring?  
  • Hvilke konsekvenser har statens forventningsbaserte eierstyring for statlig eide virksomheters muligheter til å lykkes i sine markeder og/eller løse sine samfunnsoppdrag på en effektiv og god måte?

Frokostmøtet ble ledet av Terje Svabø.