På frokostmøtet traff du:

  • Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol
  • Leder av Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim
  • Administrerende direktør Helse Møre og Romsdal HF, Øyvind Bakke
  • Kommunedirektør Volda, Rune Sjurgard
  • Direktør for arbeidsliv KS, Tor Arne Gangsø
  • Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten

Frokostmøtet ble ledet av Terje Svabø.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: konferanse@spekter.no