For å sikre et produktivt og bærekraftig næringsliv, sysselsetting og velferd, er det avgjørende med moderne og effektive transporttjenester på egnet infrastruktur. NTP er planverktøyet som skal bidra til å nå disse målsettingene. Regjeringen har sagt at den vil ha slutt på tidligere tiders urealistiske utbyggingsambisjoner. Men hva betyr dette i praksis?

Du møtte:

Abel Cecilie Knibe Kroglund (Ap) statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bernt Reitan Jenssen administrerende direktør i Ruter, Tone Wille konsernsjef i Posten Norge, Abraham Foss konsernsjef i Avinor, Anette Aanesland administrerende direktør i Nye Veier, Magnus Takvam, politisk kommentator i Altinget og Anne-Kari Bratten administrerende direktør i Spekter. Programleder er Terje Svabø.

På frokostmøtet spurte vi:

  • Hvordan bør samferdselssektoren organiseres slik at vi får mest mulig ut av knappe budsjettmidler? 
  • Hvorfor bør prosjekter med stor samfunnsøkonomisk nytte prioriteres? 
  • Hvilke grep bør tas i planen for å nå klimamålene? 
  • Vi er inne i et digitalt skifte, og hvordan skal NTP fange opp det?  
  • Blir NTP 2025-2036 den første i historien som faktisk realiseres som planlagt?