Rapporten kan lastes ned her. (PDF, 935KB)

Spekter, Fagforbundet og Delta startet våren 2022 et prosjekt om oppgavedeling i sykehus, for å oppnå en bredere innsikt i hvordan sykehusene arbeider med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper. Prosjektet har resultert i en rapport, utarbeidet av Oslo Economics. Rapporten gir innsikt i sykehusenes erfaringer med oppgavedeling, hvilke faktorer som hemmer og fremmer god oppgavedeling, samt løfter frem gode eksempler.

Du møtte:

  • Oslo Economics AS v/ prosjektleder Kine Pedersen og Partner Erik Magnus Sæther
  • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF
  • Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet
  • Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta
  • Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Merete Hefte, rådgiver og arbeidsgiverrepresentant v/ Helse Bergen HF
  • Marte Loddengaard, tillitsvalgt Fagforbundet v/ Helse Bergen HF

Håkon Haugsbø ledet møtet.