Møteplass lærebedrifter er for virksomheter som er opptatt av fag- og yrkesopplæring og som har eller vurderer å ha lærlinger. Invitasjonen retter seg mot de som er ansvarlige for lærlinger på overordnet/strategisk og/eller operativt nivå i virksomheten. 

Program
Fra 09:30    Registrering, kaffe og frukt

Fra 10:00   
Velkommen
                     Olav Wendelbo Kvam, Fagdirektør i Spekter

                     Spekters lærlingeundersøkelse 2021
                     Ingrid Paaske Gulbrandsen, Spesialrådgiver i Spekter

                     Fornyet Samfunnskontrakt for flere læreplasser
                     Kari Hoff-Okstad, Spesialrådgiver i Spekter
                     Erfaringsutveksling og idémyldring rundt bordene:

                     Hva kan gjøres for å tilby flere læreplasser? 

                     WorldSkills yrkeskonkurranser
                     Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway

11:30           Lunsj
 

Fra 12:30   Lærlinger – kostnad eller ressurs?
                    Korte innledninger fra:
                    o  Statnett v/ rådgiver Øystein Husby
                    o  Helse Bergen HF v/ rådgiver Merete Hefte
                    o  Posten Norge AS v/ linjesjef Leif Aasum
                    Erfaringsutveksling og idémyldring rundt bordene

                    Godkjenning av lærebedrifter og lærefag
                    Olav F. Horne, seksjonsleder fag- og yrkesopplæring og utdanning
                    i Viken fylkeskommune
                    Åpent for spørsmål etter innlegget     

                    En menneskesentrert tilnærming til arbeid med lærlinger
                    Anna Kirah, designantropolog og psykolog

                    Arrangementet avsluttes kl. 15.00