Møteplass kompetanse er en arena for virksomheter som er opptatt av kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen. Målgruppen for møteplassen er HR-personell, linjeledere, fagpersoner og andre aktuelle deltakere. 

Tema for denne første samlingen er læring i arbeidslivet og arbeidsplassen som læringsarena. Endelig program vil bli sendt ut senere.

Program

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen
Hensikten med møteplassen og presentasjonsrunde v/ Olav Wendelbo Kvam, fagdirektør i Spekter

Hvordan kan det tilrettelegges for relevant kompetanseutvikling i arbeidslivet; fra læring til implementering v/Glenn Ruud, global kompetansedirektør i Wilhelmsen  

11.45 Lunsj

12.45 Veileder for kompetanseutvikling v/Lars Petter Eriksen, spesialrådgiver i NSF/Unio og Astrid Driva Rødsand, spesialrådgiver/prosjektleder i Spekter, begge representanter fra partssammensatt utvalg som har utarbeidet veilederen etter protokoll fra A-delsforhandlingene i 2021

Arbeid med kompetanseutvikling, Spekters medlemsvirksomheter forteller om sitt arbeid 

Hvordan videreutvikle møteplassen? 
Gruppediskusjoner knyttet til dagens tema 

15.00 Vel hjem

Vi oppfordrer også til å lese rapporten som NIFU har utarbeidet for Spekter om læring i arbeidslivet og/eller se Spekters webinar om samme tema.

Vi planlegger årlige samlinger i nettverket hvor oppmerksomheten vil rettes mot ulike tema innen kompetanse og kompetanseutvikling. Videreutvikling av møteplassen vil skje i samarbeid med deltakerne. 

Vi gjør oppmerksom på at møteplassen er forbeholdt Spekters medlemmer.