Tema på fagdagen vil være: Ledelse i et kompetanseperspektiv.

Hovedinnlegget vil bli holdt av Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun har blant annet utviklet et rammeverk for strategisk kompetanseledelse som brukes av mange virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Rammeverket presenteres i boken «Strategisk kompetanseledelse». Lai er også en aktiv formidler av forskning og skriver blant annet fast i Dagens Næringsliv under spalten ledelse.

Vi arrangerte «Møteplass kompetanse» første gang 12. mai i år. De nærmere 90 deltakere fra Spekters medlemsvirksomheter ga positiv tilbakemelding og uttrykte ønske om flere slike faglige møteplasser. Les mer om dette i nettsaken: Møteplass Kompetanse 12.mai

Program

10:00 Velkommen
Olav Kvam, fagdirektør, Spekter

Spekters arbeid på kompetanseområdet
Ingrid Paaske Gulbrandsen og Trond Bergene, spesialrådgivere i Spekter

Erfaringsdeling kompetanseutvikling
Anita Langerak Mosfjell, HR- og administrasjonssjef, Nye Veier
Silje Refsnes, trainee, Nye Veier
Diskusjon rundt bordene

11:30 lunsj

12:30 Ledelse i et kompetanseperspektiv
Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Handelshøyskolen BI

Oppsummering og veien videre, Spekter

15:00 Vel hjem

Spørsmål om møteplassen kan rettes til: konferanse@spekter.no

Vi gjør oppmerksom på at møteplassen er forbeholdt Spekters medlemmer.