På Møteplass IA får du høre mer om sentrale tiltak i den nåværende IA-avtalen som arbeidsmiljøsatsningen, bransjeprogrammene og ekspertbistand. 

Program

10:00 Velkommen
v/Olav Kvam, fagdirektør i Spekter

10:20 Innlegg om arbeidsmiljøsatsningen
v/Sture Bye, kommunikasjonsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami)

11:00 Eksperttilskuddet
v/Karina Therese Dokken, seniorrådgiver i NAV

12:00  Lunsj

12:45 Erfaringer med sykefraværsarbeidet høyt på agendaen
v/Terje Njaastad, områdesjef Drammen/Nordre Vestfold i VY

13:30 Hva kan vi lære av bransjeprogrammene?
Sykehus v/Mette Kristin Jørgensen, spesialrådgiver i Spekter
Persontransport v/Johan Tore Solberg, programleder i Spekter

14:15 Avrunding 
Arrangementet avsluttes kl. 15.00