I dag finner vi bruk av kunstig intelligens i omtrent alt vi omgir oss med, men det var ved lansering av Chat GPT i november 2022 at vi fikk en stor debatt om bruken og mulige begrensninger av teknologien. Den enorme utviklingen de siste årene gir store muligheter, i en rekke sektorer og næringer. Samtidig oppstår det dilemmaer, både etiske og juridiske, og det kan oppstå krevende spørsmål i arbeidsgiver/arbeidstaker-relasjonen, for eksempel endrede arbeidsoppgaver, nye kompetansebehov eller nedbemanningsprosesser.

Kunstig intelligens er i liten grad regulert særskilt i Norge, og det hersker usikkerhet om rammeverket for hvordan Spekters medlemsvirksomheter kan ta i bruk kunstig intelligens på en effektiv, trygg og etisk måte.

Spekter inviterer derfor alle våre medlemsvirksomheter til et erfaringsmøte om bruk av kunstig intelligens.

Erfaringsmøtet finner sted 29. november kl. 10.00 – 13.00 i Spekters lokaler. Det vil bli servert lunsj og lett servering ved ankomst. Det er også mulig å følge arrangementet digitalt.

Blant temaene som kan diskuteres er:

  • Har din virksomhet tatt i bruk kunstig intelligens, og i så fall hvordan?
  • Hvilke muligheter og utfordringer ser dere?
  • Er det konkrete problemstillinger Spekter bør jobbe videre med opp mot beslutningstakere/politiske miljøer?

Av innledere er filosof Einar Øverenget og IKT-ekspert Torgeir Waterhouse så langt bekreftet. Paul Chaffey vil lede møtet. Chaffey er tidligere leder av Abelia, statssekretær med ansvar for digitalisering i regjeringene Solberg, og jobber nå i Halogen. 

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no