I dag finner vi bruk av kunstig intelligens i omtrent alt vi omgir oss med, men det var ved lansering av Chat GPT i november 2022 at vi fikk en stor debatt om bruken og mulige begrensninger av teknologien. Den enorme utviklingen de siste årene gir store muligheter, i en rekke sektorer og næringer. Samtidig oppstår det dilemmaer, både etiske og juridiske, og det kan oppstå krevende spørsmål i arbeidsgiver/arbeidstaker-relasjonen, for eksempel endrede arbeidsoppgaver, nye kompetansebehov eller nedbemanningsprosesser.

Kunstig intelligens er i liten grad regulert særskilt i Norge, og det hersker usikkerhet om rammeverket for hvordan Spekters medlemsvirksomheter kan ta i bruk kunstig intelligens på en effektiv, trygg og etisk måte.

Spekter inviterte derfor alle våre medlemsvirksomheter til et erfaringsmøte om bruk av kunstig intelligens.

Blant temaene som ble diskutert var:

  • Har din virksomhet tatt i bruk kunstig intelligens, og i så fall hvordan?
  • Hvilke muligheter og utfordringer ser dere?
  • Er det konkrete problemstillinger Spekter bør jobbe videre med opp mot beslutningstakere/politiske miljøer?

Av innledere var filosof Einar Øverenget og IKT-ekspert Torgeir Waterhouse. Paul Chaffey ledet møtet. Chaffey er tidligere leder av Abelia, statssekretær med ansvar for digitalisering i regjeringene Solberg, og jobber nå i Halogen. 

Se opptak av medlemsmøtet om kunstig intelligens (krever innlogging) her: