NB: Arrangementet er fulltegnet. Det er likevel mulig å sette seg på venteliste.
 

Møteplass kompetanse: Teknologi og kompetanseutvikling

Innføring av ny teknologi påvirker ofte i stor grad både arbeidsprosesser og hva som er hensiktsmessig organisering av arbeidet. Det påvirker også kompetansebehovene og krav til kompetanseutvikling, både hos den enkelte ansatte og for virksomheten.

På møteplassen vil du få høre mer om hvordan ny teknologi, særlig kunstig intelligens, vil forme arbeidsplassene og oppgavene fremover.

Hva tenker de unge om teknologi og fremtidens arbeidsliv, og hva tenker topplederne hos Spekters medlemmer om fremtiden? Dette er spørsmål vi vil belyse under konferansen. Vi vil også se eksempler fra Spekters medlemmer, blant annet fra et prosjekt Rambøll Management gjennomfører for Spekter.

Du vil blant andre møte:

  • Torgeir Waterhouse, Otte, om de nye teknologiene: Mulighetene og barrierene
  • Vilde Vågsland, Opinion, om undersøkelsen Ung 2024: Unge arbeidstakeres forventninger til arbeidslivet i lys av nye teknologier
  • Iris Maria Makridis, Rambøll Management Consulting, om foreløpige resultater fra prosjekt som kartlegger innføring av kunstig intelligens i helsesektoren
  • Anders Vollen, Spekter, om Spekters topplederundersøkelse: Kompetansebehov og fremtidsblikk
  • Eksempler på sammenhenger mellom innføring av teknologi og kompetanseutvikling fra noen medlemmer i Spekter.

Målgruppen for møteplassen er HR-personell, linjeledere, fagpersoner og andre aktuelle deltakere.

Registrering og enkel servering fra kl. 09.30. Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no.