Meld deg på her (krever innlogging)

Fra 1. januar 2024 trådte endringene om arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven i kraft. I tillegg venter vi på en avklaring av hvorvidt kultursektoren vil få et generelt unntak fra innleieforbudet som trådte i kraft 1. april 2023. 

Spekter vil gjennomgå de juridiske og politiske sidene ved endringene. I tillegg vil vi få innledninger fra ulike medlemsvirksomheter med eksempler på hvordan endringene påvirker dem. Målet er kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, samt utforskning av hvilket handlingsrom kulturvirksomhetene har innenfor gjeldende regelverk.

Henvendelser kan rettes til konferanse@spekter.no.