På samlingen ble det presentert en fersk analyse basert på trendkartet under, og man fikk mulighet til å delta en digital avstemning om trendene og deres betydning for sektoren. 

Illustrasjon trendkart

Om Spekter
Arbeidsgiverforeningen Spekter er en av Norges ledende arbeids­giver­foreninger for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Spekter organiserer alle de offentlig eide helseforetakene og mange av de kommersielle og ideelle helsevirksomhetene.

Om inFuture
inFuture er et av Nordens fremste selskaper innen fremtidsstudier. Selskapet benytter en forsknings­basert metode i sitt arbeid. Partner Camilla AC Tepfers har over 20 års erfaring med trendanalyser, og under hennes ledelse har selskapet levert en lang rekke fremtidsstudier.